Terapi

Enskild terapi: Jag erbjuder enskild terapi till privata personer och till företag som vill ha fördelen att erbjuda sin personal en sådan tjänst.

Problemområden du kan få hjälp med är exempelvis ångest, depression, fobier, sömnproblem, trauman, sorg, ätstörningar, låg självkänsla, oro/grubbleri, tvång, utagerande beteende etc.

Parterapi: Om du och din partner upplever svåra konflikter, där ni inte kommer vidare i era diskussioner, eller att ni inte kan bryta invanda mönster.

Då kan det vara ett bra stöd att använda en samtalsterapeut för att förbättra relationen genom att få en ökad förståelse om varför vissa relationsmönster upprepar sig. Parterapin innefattar gemensamma träffar, men om behov av enskild session finns så ordnas detta. Även om ni är på väg att gå skilda vägar kan par terapi vara bra för att bidra till en mindre konfliktfylld separation.