Om

Jag har arbetat med terapi och behandling inom missbruk, kriminalitet, våld och psykisk ohälsa i sammanlagt 25 år.
Jag har en arbetande bakgrund från psykiatrin, kriminalvården, hvb-behandlingshem och Socialtjänst där jag fortfarande är aktiv idag.

Jag har alltid varit intresserad av människors inre berättelser och ser det som en gåva att få vara en del i personers olika resor av förändring. Jag brinner för att tillsammans med mina kunder hitta de nya vägarna som ger oss förmågan att sätta ord på det som gör ont.
Jag är utbildad i Grundläggande psykoterapi, KBT (steg1), Stresshantering i ACT, Impulskontroll/Repuls, A.R.T, Konflikthantering, CRA, CRAFT, Återfallsprevention, MET, Kriminalitet som livsstil, Nätverksarbete.

Jag är under utbildning i Schematerapi via Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.

Jag valde att starta egen mottagning för att få mer frihet till att kunna anpassa terapierna efter min kunds önskan och på så sätt uppnå bästa resultat av en terapi.