Hur jag arbetar som terapeut

Jag har ett öppet och ett icke dömande bemötande. Mitt måtto är att du ska känna respekt, tillit och trygghet, så skapande av allians är viktigt.

Basen är kognitiv beteende terapi (Kbt) men jag använder ett integrerat arbetssätt och använder mig då av övriga evidensbaserade metoder, mindfulness, CFT och ACT-övningar bl.a.
Anknytningsteorin går jag igenom för att få förståelsen om hur vi skapar våra invanda mönster från tidig ålder.

Jag börjar alltid med ett konsulterande samtal (kostnadsfritt). Detta sker fysiskt, via telefon/videosamtal eller digitalt.
Du berättar om ditt syfte till sökt kontakt och vi pratar om vad du tidigare haft för erfarenheter av samtalsterapi. Om det känns bra i kontakten så bokar vi in regelbundna sessioner och påbörjar vår kartläggning och terapin är i gång.
När du tagit steget till att gå i terapi så är det viktigt att det sker kontinuerligt, i vår vardag kan det mesta tillstå med familj osv. Låt det inte vara ett hinder. Jag arbetar lösningsfokuserat, hinder är till för att ta sig över.
Terapin kan vara av fysiska träffar, digitalt eller över telefon.
Ibland kan det vara svårt att sitta i ett samtalsrum och då kan en promenad vara mer lättsamt för att få igång ett samtal.
Det är viktigt att du är en del av planeringen i din terapi för att uppnå bästa resultat.
Du kommer att utmanas i dina svårigheter. Hemuppgifter och exponering är en viktig del i KBT.

Jag som samtalsterapeut har handledning av en Psykoterapeut (steg 3), (Handledarutbildning)