Hem

Livet kan överraska oss och vi kan uppleva att det kan vara överväldigande med problem. Vi kan uppleva utmaningar som är svåra och vi kan blir vilsna inom oss. Kanske finns en känsla av att livet borde erbjuda något mer eller att du har en längtan av att få vara dig själv fullt ut. Kanske finns en långvarig ångest problematik, en depression, oro, en svår skilsmässa eller en sorg där och gror. Kanske finns det fysiska smärtor som blir jobbiga att hantera och en nedstämdhet har uppstått.

Det vi har gemensamt är att vi vill må bra och vi vill ha verktyg som hjälper oss till förändring då vi inte upplever oss trygga och stabila i vårt mående. Att gå i samtalsterapi kan ge en ökad förståelse om våra tankar, känslor och handlingar. Det kan hjälpa oss att skapa en inre trygghet och frihet där vi kan då välja att leva det liv vi vill leva. Vi märker då ofta att vi får lättare att hantera och vara i andra relationer.

Hur jag arbetar som terapeut

Jag har ett öppet och ett icke dömande bemötande. Mitt måtto är att du ska känna respekt, tillit och trygghet, så skapande av allians är viktigt.

Basen är kognitiv beteende terapi (Kbt) men jag använder ett integrerat arbetssätt och använder mig då av övriga evidensbaserade metoder, mindfulness, CFT och ACT-övningar bl.a.
Anknytningsteorin går jag igenom för att få förståelsen om hur vi skapar våra invanda mönster från tidig ålder.

Jag börjar alltid med ett konsulterande samtal (kostnadsfritt). Detta sker fysiskt, via telefon/videosamtal eller digitalt.
Du berättar om ditt syfte till sökt kontakt och vi pratar om vad du tidigare haft för erfarenheter av samtalsterapi. Om det känns bra i kontakten så bokar vi in regelbundna sessioner och påbörjar vår kartläggning och terapin är i gång.
När du tagit steget till att gå i terapi så är det viktigt att det sker kontinuerligt, i vår vardag kan det mesta tillstå med familj osv. Låt det inte vara ett hinder. Jag arbetar lösningsfokuserat, hinder är till för att ta sig över.
Terapin kan vara av fysiska träffar, digitalt eller över telefon.
Ibland kan det vara svårt att sitta i ett samtalsrum och då kan en promenad vara mer lättsamt för att få igång ett samtal.
Det är viktigt att du är en del av planeringen i din terapi för att uppnå bästa resultat.
Du kommer att utmanas i dina svårigheter. Hemuppgifter och exponering är en viktig del i KBT.

Jag som samtalsterapeut har handledning av en Psykoterapeut (steg 3), (Handledarutbildning)

Om

Jag har arbetat med terapi och behandling inom missbruk, kriminalitet, våld och psykisk ohälsa i sammanlagt 25 år.
Jag har en arbetande bakgrund från psykiatrin, kriminalvården, hvb-behandlingshem och Socialtjänst där jag fortfarande är aktiv idag.

Jag har alltid varit intresserad av människors inre berättelser och ser det som en gåva att få vara en del i personers olika resor av förändring. Jag brinner för att tillsammans med mina kunder hitta de nya vägarna som ger oss förmågan att sätta ord på det som gör ont.
Jag är utbildad i Grundläggande psykoterapi, KBT (steg1), Stresshantering i ACT, Impulskontroll/Repuls, A.R.T, Konflikthantering, CRA, CRAFT, Återfallsprevention, MET, Kriminalitet som livsstil, Nätverksarbete.

Jag är under utbildning i Schematerapi via Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.

Jag valde att starta egen mottagning för att få mer frihet till att kunna anpassa terapierna efter min kunds önskan och på så sätt uppnå bästa resultat av en terapi.

Kontakt

Välkommen att ta första steget till att påbörja din/er resa i förändring. Att välja en professionell terapi är en investering i livet.

Det är ett arbete vi gör tillsammans.

Terapi ges av fysiska besök, telefon, och digitalt.

Jag ser fram emot ett möte med dig där jag får svara på dina frågor för att sedan påbörja vårt samarbete.

Kontakt via:

info@arcticsense.se

072-3088447